Červený kostel
(Farní sbor Českobratrské církve evangelické)

www.cervenykostel.cz
Komenského náměstí

Vstup zdarma

VÝSTAVA:
Morava tolerantní / Svědectví o době, kdy Morava předběhla svět. Svoboda vyznání v 15. a 16. století
Prohlídka kostela a křestní kaple
Nabídka výrobků střediska Diakonie ČCE

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 Varhanní koncert
20.00, 21.00 Pěvecký sbor Jakoubek z Jindřichova Hradce
18.30, 21.30  Evangelíci v Brně / audiovizuální pásmo
19.30, 20.30, 22.30 Morava tolerantní – úvodní slovo k výstavě (audiovizuální pásmo)

23.30 Půlnoční bohoslužba