Turistické informační centrum
města Brna

www.kultura-brno.cz
www.galerie-tic.cz

 

Galerie TIC, Radnická 4

Vstup zdarma

VÝSTAVY:
UMĚLEC JE VYVOLENÝ
Výstava předkládá způsoby současné umělecké praxe tematizující identitu umělce. Vybraná díla zahrnují ryze biografická témata, nebo se odehrávají na úrovni konstrukce fikčních identit a paradokumentů. Projekt propojuje zaujetí stereotypy tradovanými především filmovým a literárním životopisectvím i regulérní úvahu nad nejasným společenským statutem současného umělce. Adéla Babanová, David Helán, Tomáš Hodboď, Martin Horák, Martin Kohout, Svätopluk Mikyta, Filip Nerad, Vít Soukup, Václav Stratil, Mark Ther, Teri Varhol

VOJTĚCH FRÖLICH / KŘEHKÉ KINO
Výstava prezentuje videozáznam 24hodinové performance Vojtěcha Frölicha, při níž autor s manickou touhou zastavuje čas, a stává se tak vykreslením „umělecké“ nepostradatelnosti – umělec tak není spojován jen s prezentací výstavních artefaktů, ale i se způsobem tvůrčího procesu.
19.00, 21.00 Komentované prohlídky vedené kurátory Marikou Kupkovou a Martinem Mazancem
22.00 Filmová projekce ŽIVOT-OPISY Filmová koláž z (biografických) filmů o umělcích a kunsthistoricích v dramaturgii Ondřeje Chrobáka, Mariky Kupkové a Jany Kořínkové.

 

Brněnské podzemí
18.00–23.00
www.ticbrno.cz
20% sleva na vstupné

Labyrint pod Zelným trhem
Unikátní soustava historických sklepení a chodeb s historickou expozicí a průvodci v dobových kostýmech. Vstup ze Zelného trhu č. 21.

Mincmistrovský sklep
Historické sklepní prostory objevené při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999. Vstup z Panenské ulice.