Muzeum města Brna

www.spilberk.cz
Hrad Špilberk

Jednotné vstupné za prohlídku expozic a kasemat 10 Kč za osobu, vstup do areálu hradu zdarma.
Připravte si, prosím, přesnou částku předem.
Pro návštěvníky budou otevřeny vybrané stálé expozice. Poslední vstup do expozic a výstav ve 23.30 hodin.

Na Velkém hradním nádvoří bude probíhat od 18.00 do 24.00 hodin komponovaný program připravený Agenturou REX za finanční podpory Statutárního města Brna zaměřený na právo útrpné a oheň pekelný.

18.00 Kat a blázen – soutěž pro děti – Rex
18.45 Arma bravo – historický šerm Bravo team
19.30 Kat a blázen – soutěž pro děti – Rex
20.15 Je libo španělskou botu? – skupina Sígři
21.00 Gabra Aším Kílvap – tanec a oheň
21.45 Arma bravo – historický šerm Bravo team
22.30 Gabra Aším Kílvap – tanec a oheň
23.15 Je libo španělskou botu? – skupina Sígři
23.45 Oheň pekelný – Rex a hosté

Na všech nádvořích bude probíhat jarmark s historickým zbožím, řemesly a bohatým občerstvením s tavernami. Vinotéku s ochutnávkou vína připravila Moravská banka vín.
Kasematy ožijí kvílením a pláčem vězňů v temných kobkách špilberského žaláře.

19.00 a 21.00 V královské kapli východního křídla hradu zazní písně od Beatles, Radiohead, Louise Armstronga i hudba mladých brněnských skladatelů v podání souboru Veritas, který je složen
z účastníků a lektorů kurzů Veritas Learning a jehož jádro tvoří  ukulelisté doplnění o basovou kytaru, djembe a flétnu.

20.00 a 22.00 V královské kapli budou znít tóny skladeb středověké renesanční hudby v podání skupiny Alternus.

19.30 a 21.30 V gotickém sále na Malém nádvoří vystoupí soubor Divadla hudby a poezie AGADIR s melodramem Houslistka. Jde o mezinárodní (česko-slovenský) a multikulturní projekt, v němž je
zastoupena poezie (v češtině i ve slovenštině), hudba a výtvarné umění
(formou projekce) slovenské malířky Květy Fulierové. Představení vyjde letos knižně i na CD.
Barokní lékárna z kláštera alžbětinek na Malém nádvoří — nabídka publikací za výhodné ceny.
Na západní kurtině se děti mohou svézt na koni a ponících.

 

Muzeum hraček, Měnínská brána, Měnínská 7, Brno

otevřeno od 18:00 do 23:00 hodin. Poslední vstup ve 22:30 hodin.
Jednotné vstupné 10 Kč za osobu. Připravte si, prosím, přesnou částku předem. Vstup do expozice je omezen počtem 30 osob.
Stálá výstava historických hraček ze sbírky Milady Kollárové.