Technické muzeum v Brně

www.technicalmuseum.cz
Purkyňova 105

Jednotné vstupné do budovy muzea 20 Kč, vstup do areálu volný
Pozor: Vstupné bude inkasováno vhozením mince do turniketu. V zájmu zachování plynulosti vstupu si prosím připravte mince předem. Volný vstup pro děti do šesti let a držitele ZTP.

STÁLÁ EXPOZICE:
Parní motory, Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Historická vozidla, Historická stereovize, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Salon mechanické hudby, od tamtamu k internetu, letecká historie
a plastikové modelářství, Ulička řemesel, Kultura nevidomých, Čas nad námi a kolem nás, Kabinet elektronové mikroskopie a technická herna

VÝSTAVY:
Vernisáž dlouhodobé výstavy Letecké motory, nejdelší Modelový vlak, Labyrint poznání, Tajemství depozitářů – co jste ještě možná neviděli, Motocykly Václava Svobody III., Muzeum spotřebičů a environmentální efekty.

Celovečerní program ve dvoraně chrámu vědy a techniky osloví  nejen všechny milovníky aviatiky. V souvislosti s otevřením nové výstavy letecké motory bude tematicky zaměřen právě k tomuto
oboru. Expozice oživí postavy v dobových kostýmech a uniformách

Salon mechanické hudby rozezní autentickým slovenským folklórem Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana z Brna. V hospodě U Pavlíků zahraje harmonikář Daniel Kikta, v kadeřnictví
budou návštěvníky ondulovat kadeřníci studia Střihoruký Edward. Knihařské řemeslo předvedou studenti integrované střední školy polygrafické, řemeslné ukázky nabídne také Kovolitecká
experimentální dílna.
18.00 Muzejní noc 2012 zahájí Jazz Band Brno vzpomínkou na Gustava Broma
19.00, 20.30, 22.00 a 23.30 Kouzlo aviatiky, krátké divadelní představení o historii umění člověka létat. Vývojem, zvláště jeho převratnými mezníky i úskalími aviatiky provede za pomoci hereckých
kolegů, všech dostupných prostředků a rekvizit Dr. Zdeněk Korčián, který bude zároveň moderátorem celovečerního programu.
Představení doprovodí a pro příjemnou náladu večera, nejen ve stylu třicátých let, zahraje skupina Melody Band, se kterou vystoupí i Louis Armstrong revival.

AREÁL MUZEA:
V prostoru parkoviště pod budovou muzea uvidí návštěvníci unikátní výstavu obřích modelů lodí, ponorek a letadel nazvanou Bitva Midway.
Za příznivého počasí se bude v expozici letadel vznášet upoutaný horkovzdušný balón z továrny Balóny Kubíček spol. s r.o. Firma Segway-Brno nabídne možnost vyzkoušet si jízdu
na nejmodernějším dopravním prostředku současnosti.
Bohaté občerstvení bude zajištěno na nádvoří areálu.
Předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek tMB budou zařazeny v grafikonu zvláštních linek MHD DPMB.