Hvězdárna a planetárium Brno

www.hvezdarna.cz
Kraví hora 2

Vstup zdarma.

Brněnská muzejní noc 2012 pod hvězdami: Prohlídková trasa novou Hvězdárnou a planetáriem Brno

Vesmír za zrcadlem / 20minutový pořad v sále velkého planetária (průběžně, začátky každých 30 minut)

Hrajeme si s vesmírem / atraktivní, hravé fyzikální experimenty

Nasloucháme vesmíru / zvukové nahrávky z kosmických sond a vesmírných výprav

Pozorování oblohy: za jasného počasí Slunce, poté planet Venuše, Marsu a Saturnu

Noční panorama Brna: za jasného počasí prohlídka města zahaleného do tmy z pozorovací terasy