Download


Banner - 851x315


Moravská galerie v Brně

Techniské muzeum v Brně


Moravské zemské muzeum


Muzeum města Brna


Mendelovo muzeum MU

Tiskový servis

Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Moravskou galerií v Brně.

Není-li v popiskách u fotografií uvedeno jinak, při reprodukování děl je vždy třeba uvádět: "Foto: archiv Moravské galerie v Brně" nebo "Foto: archiv MG".

Kontakt pro média
Martina Vašková
tisk@moravska-galerie.cz
t +420 532 169 174
m +420 724 516 672

 

Tisková zpráva - Brněnská muzejní noc 2012

Tisková zpráva – Programový přehled Brněnské muzejní noci 2012