Diecézní muzeum

www.petrovinfo.cz
Petrov 1

Vstup zdarma

Vita Christi – Život Kristův. Expozice představuje jedinečnou sbírku umělecky nejcennějších obrazů, soch a liturgických předmětů z brněnské diecéze a tematicky sleduje dramatický příběh života
Ježíše Krista. Zajímavý zážitek nabízí srovnání výtvarné řeči exponátů s texty evangelních zpráv a současnými symbolickými objekty.
18.00–24.00 Prohlídky expozice s výkladem
Poslední vstup do expozice ve 23.00 hodin

Katedrála sv. Petra a Pavla
18.00–22.00 Volný vstup

19.00, 20.30, 22.00 Pouliční divadlo studentů JaMU na téma Noemových příběhů (prostor okolo katedrály)
18.00–22.00 Výtvarný program pro děti (vestibul Diecézního muzea)
Prodejna Benedictus – občerstvení, nabídka klášterních produktů
18.00–22.00 Prodejna Benedictus – občerstvení, nabídka klášterních produktů
(prostranství před vstupem do muzea)