Muzeum Brněnska

www.muzeumbrnenska.cz
Vstup zdarma

Podhorácké muzeum
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

Program zaměřený na výstavu Ta jeho milá modré oči má …, která bude při příležitosti Muzejní noci zpřístupněna veřejnosti.
Komentované prohlídky výstavy v 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hodin. Hudební a pěvecký program, ukázky řemeslné výroby.
Kostel kláštera Porta coeli – prohlídky s výkladem v průběhu celé muzejní noci.

 

Památník Mohyla míru
K Mohyle míru 200, 664 58 Prace

Volné prohlídky expozic Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 a Fenomén Austerlitz
20.00 a 21.00 Vystoupení ženského pěveckého sboru Mladost v kapli památníku
Pro zpříjemnění návštěvy bude do 23.30 otevřena i stylová kavárna památníku.

 

Památník písemnictví na Moravě
Klášter 1, 664 61 Rajhrad

20.00 a 21.30 Literární pásmo z básnických i prozaických textů Jana Skácela s hudebním doprovodem připomene 90. výročí narození básníka.
Historickou benediktinskou knihovnou bude provádět duch Bedy Dudíka, rajhradského benediktina
a významného dějepisce.