Informace o přístupnosti budov pro vozíčkáře a další návštěvníky se sníženou pohyblivostí

Poznámka k parkování v centru Brna – na místech s parkovacími automaty mohou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají označení O1, parkovat zdarma do 120 minut – jsou však povinni umístit za čelní sklo vozidla parkovací kotouč s vyznačenou dobou příjezdu

Moravská galerie v Brně

Pražákův palác
Husova 18, Brno, (tel.: 532 169 111)

 • Parkování: v blízkosti vstupu z ulice Besední velké parkoviště
 • Vstup: bezbariérový z ulice Besední, zvonek, videotelefon
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: ve 4. patře

Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno, (tel.: 532 169 111)

 • Parkování: proluka mezi Magistrátem města Brna a muzeem – 2 vyhrazená místa
 • Vstup: bezbariérový z boku budovy vedle vyhrazených parkovacích míst, zvonek a videotelefon
 • Budova: výtah do všech pater
 • WC bezbariérové: v přízemí naproti pokladnám

Místodržitelský palác
Moravské nám. 1a, Brno, (tel.: 542 321 100)

 • Parkování: jedno vyhrazené parkovací stání vedle objektu
 • Vstup: bezbariérový hlavní bránou, u vchodu neoznačený zvonek
 • Budova: přístupné pouze expozice v přízemí
 • WC bezbariérové: naproti vrátnici, klíče u ostrahy objektu

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105, Brno, (tel.: 541 214 411, 541 214 454 – Ing. Hubr)

 • Parkování: možné cca 50 m od vchodu,
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: ve všech patrech výstavních prostor

Muzeum města Brna

Spilberk Castle (tel.: 542 123 611, 542 123 613)

 • Parkování: příjezdová cesta z ulice Úvoz přes Gorazdovu. Po telefonické domluvě možnost výjimky ze zákazu vjezdu (u pravoslavného kostela) na pokračování Gorazdovy ul. parkem až k parkovišti pod hradbami u hradní brány nebo dále až na označené parkoviště v areálu hradu. Na mostě přes hradní příkop je umístěn zvonek označený výrazným symbolem vozíčkáře, kterým lze přivolat asistenci, která zajistí vstup do hradu.(Výjimka ze zákazu vězdu po 18 hodině není nutná)
 • Budova: výtah v části hradu
 • WC bezbariérové: v přízemí a v prvním patře.

Moravské zemské muzeum

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno, (tel.: 533 435 280)

 • Parkování: před objektem veřejné parkoviště – parkovací automaty
 • Vstup: bezbariérový dveřmi vlevo od hlavního vchodu (příkrá rampa – doporučena asistence), označený zvonek vpravo od hlavního vchodu
 • Budova: výtah v celém objektu (vpravo od pokladny ve výklenku u šaten), nepřístupná pouze část expozice v 1. patře (zkameněliny)
 • WC bezbariérové v přízemí vpravo od pokladny (na přístupu 3 schody, nutno požádat personál o mobilní rampu a klíče k WC)

Biskupský dvůr
Muzejní ul. 1–3, Brno, vstup ze Zelného trhu nebo z Kapucínského nám. (tel.: 542 321 205)

 • nepřístupný objekt (vstup na nádvoří ze Zelného trhu bezbariérový, na vstupu z Kapucínského nám. historické kamenné schodiště. Vstup do objektu z nádvoří a vnitřní prostory přístupné pouze po schodech)

Palác šlechtičen (Etnografický ústav)
Kobližná 1, Brno, (tel.: 542 422 361)

 • Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a Jakubském nám.
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem, vpravo v hale před pokladnou svislá zvedací plošina (nutná asistence ostrahy)
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v přízemí, klíče v pokladně

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5 (pisárecký park; tel: 543 248 391)

 • Parkování: nevyhrazené u bývalé restaurace Střelnice, eventuálně na cestě u mostu přes Svratku (označeno však zákazem vjezdu)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC: bezbariérové v přízemí vedle pokladny

Památník Leoše Janáčka
Smetanova 14, Brno tel.: 541 212 811

 • Parkování: nevyhrazené
 • Vstup: bezbariérový
 • Budova: (uvnitř 3 schody)
 • WC bezbariérové: mají

Muzeum romské kultury

Bratislavská 67, Brno (tel.: 545 581 206)

 • Parkování: nevyhrazené na ul. Bratislavská
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v přízemí

Dům umění města Brna

Malinovské nám.2, Brno (tel.: 542 213 883)

 • Parkování: u výtahu parkovací místa (neoznačené)
 • Vstup: bezbariérový z boční strany.
 • Budova: přístupná celá expozice, výtah
 • WC bezbariérové: v muzeu, suterén

Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9, Brno (tel.: 542 211 808)

 • Parkování: 2 vyhrazená místa na ul. Veselé, podzemní parkoviště Velký Špalíček
 • Vstup: vlevo před vstupem do objektu zvonek na ostrahu a správce, dále zvedací plošina (neoznačený zvonek na pravé straně nádvoří)
 • Budova: pokladna a přednáškový sál v přízemí přístupné jen s asistencí (schody – k dispozici ližiny), výtah do 1. patra
 • WC bezbariérové: v 1. patře u výtahu

Mendelovo muzeum MU

Augustiniánské opatství na Starém Brně – Mendlovo náměstí 1a, Brno, (tel.: 543 424 043)

 • Parkování: zpevněné parkoviště před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie
 • Vstup: bezbariérový, trvale rampa (3 schody)
 • Budova: přístupná celá expozice
 • WC bezbariérové: v muzeu

Muzeum Brněnska

Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad, Klášter 1 (tel.: 547 229 136)

 • Parkování: možnost vjezdu za bránu do areálu kláštera až ke vchodu (pouze osobní automobily)
 • Vstup: hlavním vchodem s asistencí – schodek 10 cm
 • Budova: přístupné přízemí, výstavy v I. poschodí přístupné pomocí plošiny
 • WC bezbariérové: nové v přízemí ve vstupní hale vpravo

Památník Mohyla míru
Prace, K Mohyle míru 200 (tel.: 544 244 724)

 • Parkování: nevyhrazené na zpevněném parkovišti před muzeem
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem do muzea, bariérový do kamenného památníku/mohyly (2 schody)
 • Budova: přístupná celá muzejní expozice
 • WC bezbariérové: v přízemí muzea vpravo za pokladnou

Podhorácké muzeum
Předklášteří, Porta coeli 1001 (tel.: 549 412 293)

 • Parkování: možnost vjet za bránu do areálu kláštera (pouze osobní automobily)
 • Vstup: hlavním vchodem s asistencí – 1 schodek
 • Budova: přístupné pouze přízemí a nádvoří, expozice v poschodí nepřístupné
 • WC bezbariérové: není

Diecézní muzeum

Petrov 1, Brno, tel: 731 404 000, www.petrovinfo.cz

 • Parkování: možné naproti vchodu (příjezd ulicí Biskupská, pro možnost parkování je nutné si u pokladny vyžádat povolení – není nutná předchozí domluva)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem, nutné si vyžádat otevření dvoukřídlových dveří, zvonek u vstupu do objektu
 • Budova: přístupná pokladna vlevo od vstupu (návštěvu třeba nahlásit), výtah do všech pater, menší část expozice v 1. PP nepřístupná (dva schody)
 • WC bezbariérové: vpravo od pokladny

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov 9, Brno , tel: 543 235 031, www.biskupstvi.cz/petrov,

 • Parkování: možné vlevo od hlavního vchodu (příjezd ulicí Biskupská, pro možnost parkování je nutné mít povolení od biskupství – to je možné získat od služby v katedrále, případně přímo v budově biskupství či na faře vedle katedrály)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: přístupná

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Kobližná 4, Brno, (tel.: 542 532 164)

 • Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a Jakubském náměstí
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v 1., 3. a 5. NP – uzamčeno, klíč na vyžádání u knihovnic na patře

Mahenův památník
Mahenova 8, Brno (tel.: 543 248 479)

 • nepřístupný objekt (historická vila)

Hvězdárna a planetárium Brno

www.hvezdarna.cz
Kraví hora 2

 • Parkování: před budovou Hvězdárny a planetária je vyhrazeno jedno stání pro
  ZTP, parkování je možné na Náměstí Míru, anebo na odstavném parkovišti u
  Sportovně rekreačního areálu Kraví hora (krytý bazén a letní koupaliště)
 • Vstup: bezbariérový hlavní vchod (přístup přes park na Kraví hoře, popř.
  automobilem po příjezdové cestě z Náměstí Míru)
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v přízemí, ve foyer velkého planetária

 

Turistické informační centrum města Brna

Radnická 4, Brno
Galerie Kabinet, Galerie U Dobrého pastýře, Prostor R2 Galerie mladých

Radnická 4, Brno (tel.: 542 427 108)

 • Parkování: nevyhrazené
 • Vstup: nepřístupný (4 schody)
 • Budova: nepřístupná
 • WC bezbariérové: není

Červený kostel+

Komenského náměstí Brno

 • Parkování: vyhrazené místo vlevo od vstupu do kostela u budovy Masarykovy univerzity
 • Vstup: bariérový - pouze po schodišti
 • Budova: prostor v kostele bez výškových nerovností

HaDivadlo

Adresa: Poštovská 8D – pasáž Alfa, Brno, tel.: 542 212 761, www.hadivadlo.cz

 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: přístupná celá – výtah
 • WC bezbariérové

Národní divadlo Brno

Mahenovo divadlo
Dvořákova 20

 • pro bezbariérový vstup je vždy nutná předchozí telefonická domluva, vstup vždy s pomocí asistence
 • Parkování: nevyhrazená parkovací stání
 • Vstup: bezbariérový pouze služebním vchodem, odkud je možné za použití sklopné rampy a výtahu se dostat do prostoru hlediště. V případě širšího vozíku než je 65 cm je nutné pro vstup do objektu využít nákladního výtahu z ulice Dvořákova a do hlediště se dostat přes jeviště divadla.
 • WC bezbariérové: mají v přízemí u šaten

Divadlo Reduta
Zelný trh 4

 • Parkování: nevyhrazená parkovací stání
 • Vstup: bezbariérový hlavní vstup
 • Budova: pohyb po budově pomocí výtahu
 • WC bezbariérové: mají v přízemí i v patře