Mendelovo muzeum MU

www.mendelmuseum.muni.cz
Mendlovo náměstí 1a

Vstupné 10 Kč
Vstup do expozice, na výstavu i do včelína je limitován  počtem 30 osob. V průběhu prohlídek mohou návštěvníci  vyplnit SOUTĚŽNÍ KVÍZ.

STÁLÁ EXPOZICE: Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec
VÝSTAVA: Fenomén kniha – tradiční projekt Pedagogické fakulty MU
18.00 Zahájení
18.00, 18.30, 19.00 a 20.30 Komentovaná prohlídka Mendelova včelína
23.00 Ukončení muzejní noci